Wednesday, August 19, 2009

Simple Prayer from Woman for Her Couple

Oleh : Angelina Kusuma

1 Petrus 3:1-7
  • 3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan isterinya,
  • 3:2 jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu.
  • 3:3 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah,
  • 3:4 tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah.
  • 3:5 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk kepada suaminya,
  • 3:6 sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman.
  • 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
  • 3:8 Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati,
  • 3:9 dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.

For single woman:

Bapa, tautkan hatiku kepada seorang pria yang hatinya juga tertaut pada-Mu. Yang mempunyai hati bijaksana (1 Petrus 3:7) dan mau menghormati aku sebagai calon teman hidupnya (1 Petrus 3:7). Ajar aku agar menjadi wanita yang mau tunduk kepadanya nanti (1 Petrus 3:1), mampu menjaga hidupku dengan murni (1 Petrus 3:2), dan menjadikan kesalehanku sebagai teladan yang bisa dilihatnya setiap saat (1 Petrus 3:2). Beri aku hati yang lemah lembut (1 Petrus 3:4), yang bisa menentramkan kegundahan hatinya (1 Petrus 3:4). Dengan iman pengharapanku pada-Mu (1 Petrus 3:5), kan kupanggil dia nanti sebagai yang teristimewa karena hormatku kepadanya (1 Petrus 3:6). Dan biarlah hubunganku dengan-Mu bertambah intim karena hubungan kami yang seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling merendahkan hati (1 Petrus 3:8), dan saling memberkati (1 Petrus 3:9), sebagai saudara seiman yang takut kepada Yesus. Amin.

For a wife:

Bapa, jadikan suamiku tertaut hanya kepada-Mu. Penuhi hatinya dengan kebijaksanaan (1 Petrus 3:7) dan rasa menghormati aku sebagai teman hidupnya (1 Petrus 3:7). Ajar aku semakin tunduk kepadanya dari hari ke hari (1 Petrus 3:1), mempersembahkan hidup sebagai seorang istri yang kujaga dengan murni (1 Petrus 3:2), dan kesalehanku menjadi tiang doa yang membentengi hidupnya setiap saat (1 Petrus 3:2). Beri aku hati yang lemah lembut (1 Petrus 3:4), yang bisa menentramkan kegundahan hatinya (1 Petrus 3:4). Dengan iman pengharapanku pada-Mu (1 Petrus 3:5), kupanggil dia satu-satunya yang teristimewa karena hormatku kepadanya (1 Petrus 3:6). Dan biarlah hubunganku dengan-Mu bertambah intim karena hubungan kami yang seia sekata, seperasaan, saling mengasihi, saling menyayangi, saling merendahkan hati (1 Petrus 3:8), dan saling memberkati (1 Petrus 3:9), sebagai suami-istri yang takut kepada Yesus. Amin (nj@coe).

No comments: